EK

Účtovníctvo       

       externé vedenie jednoduchého a podvojného

         účtovníctva,

       daňová evidencia,  mzdy, daňové priznania,    

       účtovníctvo firiem v konkurze    

         

Podnikateľské plány

       pre účely úverov, dotácií a reštrukturalizácií

 

               

Jazykové služby

       korektúry textov v slovenskom jazyku 

       

         

          

       

 

 

 

 

ekonomika 

Košice a okolie  

 

 

 

jazykové služby 

SR, ČR